Timberwolf-TW-280TFTR-Tracked-Wood-Chipper-feeding-awkard-brash-large-feed-funnel-900x600-1000x800.jpg

Flisning och stubbfräsning

Flis kan utan problem spridas direkt på marken i skogsområde eller återanvändas som täckmateriel och jordförbättring. Detta underlättar för dig som kund och för oss och vi kan snabbt städa upp utan att lämna högar av ris.Flis som behöver bortforsling minskar lastvolymen 6-7 gånger och detta sparar tid, bränsle och pengar. Resultatet är kostnadseffektivt och bidrar till lite renare miljö.

Timberwolf är en kraftfull banddriven flis maskin som tuggar grenar och sly upp till 20 cm i diameter.Maximalt säkerhetstänkande med automatisk inmatning.Miljövänlig dieselmotor.

När trädet väl är fällt återstårdet en stubbe som många gånger kan vara i vägen vid t.ex. gräsklippning. Med vår smidiga stubbfräs fräser vi ner stubben utan att lämna skador på tomten, som lätt blir vid användning av grävmaskinnga gånger är I vägen .

Prissättningen baseras på diametern av stubben. Mät diametern på stubben i marknivån, inte i snittytan. Om stubben inte är rund så mät två diametrar 90○ mot varandra och ta ett medelvärde av dem. Kontakta oss sedan så ger vi er ett fast pris utifrån uppmätt diameter.