IMG_4463.JPG

Röjning och gallring

En gallring påverkar i hög grad karaktären på det framtida skogsbeståndet. Trädkronan kan hjälpa till med att genomföra mindre röjningar/gallring av träd på tomter eller mindre skogsområden.Det är viktigt att tänka framåt och skapa bra förutsättningar för många arter att leva vidare i den gallrade skogen. Vi kan effektivt röja sly där vi flisar materialet som utan problem kan spridas direkt på marken i skogsområde eller återanvändas som täckmateriel och jordförbättring. Detta underlättar för dig som kund och för oss och vi kan snabbt städa upp utan att lämna högar av ris.