IMG_0623.jpg

Trädvård och beskärning

Trädvård och beskärning kan omfatta allt från borttagning av enstaka grenar till reducering av hela trädkronor. Vi har goda kunskaper om trädets funktion och livsmiljö. Vi kan ge råd om dina träd är friska eller håller på att förfalla, om de är säkra eller inte.

Träd och buskar går att beskära och vårda på många olika sätt beroende på vad man vill uppnå och vilket syfte trädet ska uppfylla. När det gäller stora träd finns det en hel del att tänka på och ta hänsyn till för att komma fram till rätt åtgärder. Några metoder är kronreducering, kronstabilisering, gallring och hamling. 

Den kanske viktigaste grundregeln för att behålla ett välmående träd under lång tid är att reducera nya unga skott och gamla hängande grenar för att på så sätt behålla trädets medelålder.