Trädkronan i Stockholm är ett arboristföretag som arbetar med olika trädvårds tjänster såsom trädfällning och trädbeskärning. Vi erbjuder även konsulttjänster inom trädvård tex riskbedömning och trädbesiktning. Våra arborister är specialister på vård, underhåll och fällning av träd i privata och offentliga miljöer. Vi har både kunskapskompetens och lång praktisk erfarenhet av trädarbeten där specifika krav ofta ställs på utförande och kvalitet.

Vi hjälper gärna till med rådgivning och konsultation samt utför de praktiska trädvårds insatserna. Vi har goda kunskaper om trädets funktion och livsmiljö. Vi kan ge råd om trädets biologiska system, växtsätt och hur trädet eventuellt påverkas av påfrestningar i sin miljö. Är träden friska eller håller på att förfalla, om de är säkra eller inte. Genom rätt beskärning och vård höjer vi trädens livslängd och estetiska värde. 

 Uppdragsgivare är kommuner, stadsdelsförvaltningar, företag och privatpersoner. Målet är att Trädkronan ska vara en bra samarbetspartner för både stora och små beställare.


Referenser

Unknown-1.png
Unknown-4.png
Unknown.png
Unknown-3.png
1.png
3.png
4.png
Unknown-5.png