IMG_2752.JPG

Plantering

Vi utför plantering av träd i parker, i privata trädgårdar, bostadsområden och tätortsnära skogsområden.

Att plantera ett träd är en livslång investering. Hur väl denna investering växer beror bland annat på vilken typ av träd som valts och planteringsplatsen. Av stor vikt är även den vård som ges under och efter plantering. Om det önskas kan vi ge förslag på lämpligt plantmaterial utifrån omgivning, påfrestningar och befintlig arkitektur.

Vi erbjuder plantering och efterskötsel av trädet. Vi bistår även med rådgivning om hur du själv bäst tar hand om ditt nyplanterade träd.

Ett ungt träd behöver uppbyggnadsbeskärning de första åren efter planteringen för att säkerställa att kronan utvecklas väl.

Tveka inte att kontakta oss och använd vår kompetens så att ni väljer rätt träd för er utemiljö!