blob

Trädbesiktning och naturvård

Trädbesiktning Stora träd i bebyggd miljö kräver kontinuerlig tillsyn. Många faktorer påverka ett träds säkerhet. Till exempel svaga förgreningar, stamfraktur, sprickor, ihåligheter, gren och stamröta, svamp, felaktiga beskärningsmetoder och söndergrävda rotsystem. Med en besiktning kan vi avgöra vilken åtgärd som ska utföras. Misstänker vi att det finns röta tar vi ett resistograph prov. Med en resistograph får vi detaljerad information om insidan av trädet.

Enheten är exakt och snabb, samtidigt som den orsakar minimal skada på trädet. 

Användningen av en resistograph kan förebygga olyckor och bidrar till att spara värdefulla träd. 

Resistographen kan upptäcka: träförfall, röta i olika stadier, ihåliga utrymmen och sprickor, årsringar, strukturer mm.

Naturvård innebär bevarande och skyddande av natur med  dess djur och växter.

Döda träd kan fortfarande ge mycket liv till svampar, insekter och larver. Idag består många skogar av endast produktionsskog och detta är ett problem för den biologiska mångfalden. Vi kan hjälpa er med att säkerställa gamla träd och utföra skötselåtgärder i tätortsnärs skog för att skapa goda förutsättningar för ett rikare djurliv.