top-bild.png

19BDC9E3-3054-4F31-BB2B-778FA4116500.JPG

Trädkronan i Stockholm är ett arboristföretag som arbetar med olika trädvårds tjänster såsom trädfällning och trädbeskärning. Vi erbjuder även konsulttjänster inom trädvård tex riskbedömning och trädbesiktning. Våra arborister är specialister på vård, underhåll och fällning av träd i privata och offentliga miljöer. Vi har både kunskapskompetens och lång praktisk erfarenhet av trädarbeten där specifika krav ofta ställs på utförande och kvalitet.


Offentlig verksamhet

Många av Trädkronans fasta uppdragsgivare och återkommande kunder är kommuner och större företag med ansvar för utemiljön i stockholmsområdet. Trädkronan får ofta i uppdrag att säkerställa träd i välbesökta parker, öka säkerheten kring gång och cykelbanor och vårda träd kring historiska byggnader och områden.


jon-flobrant-229724-unsplash.jpg

Privata markägare

Trädkronan har många återkommande privata markägare som bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare. Ofta hjälper vi då till med så kallade riskträd med besvärligt läge där vanliga trädfällningsmetoder inte räcker till.