IMG_0624.JPG

Offentlig verksamhet

Många av Trädkronans fasta uppdragsgivare och återkommande kunder är kommuner och större företag med ansvar för utemiljön i stockholmsområdet. Trädkronan får ofta i uppdrag att säkerställa träd i välbesökta parker, öka säkerheten kring gång och cykelbanor och vårda träd kring historiska byggnader och områden.

Många gånger handlar det om att i ett första steg besiktiga träden och lägga upp en trädvårds plan för aktuellt område.

Regelbundna besök och inspektioner är början till ordentlig trädvård som förebygger potentiella problem.

Trädkronan arbetar även kring trafikerade vägar där det finns risk för fallande grenar och utrymmesbeskär kring skyltar och belysning.

Många större fastighetsbolag och fastighetsförvaltare anlitar Trädkronan inför nybyggnation där de vill behålla och vårda så många träd som möjligt.

Trädkronans mål när vi genomför konsultation med vår a kunder är att ge den bästa möjliga information så att kunden kan ta ett välinformerat beslut.

Självklart har företaget en välfungerande miljöpolicy, kvalitetsdeklaration samt strikta säkerhetsregler som vi gärna delar med oss av vid intresse.